Meld din interesse
Breeam_bilder_web_0621_artikkel.jpg

Miljøsertifisert av BREEAM-NOR

Som det aller første boligprosjektet i Trondheim kan vi med stor stolthet endelig si at vi har fått prosjekteringssertifikatet godkjent av BREEAM-NOR. Igjennom en lærerik og grundig prosess har vårt fokus hele tiden vært å finne de beste løsningene og tiltakene som betyr mest for de som skal bo her. På den måten bygger vi et nabolag som er bra for både deg, og miljøet.

Øvre-Steinaunet_Eksteriør_Vinkel-03_v3_3destate.no.jpg

Bedre innemiljø og lavere energiforbruk

For å oppnå miljøsertifisering fra BREEAM-NOR har alle sider av Nordrs miljøarbeid på Øvre Steinaunet blitt dokumentert og målt – fra biologisk mangfold og inneklima, til CO2-utslipp og avfallshåndtering.

Dette sørger for bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra planlegging til overlevering. I tillegg sikrer BREEAM-NOR både lavere energiforbruk og bedre innemiljø.

HKestenstadsmarka.jpg

"Når man går grundig til verks er det lett å bli revet med. Derfor endte vi også med å gjøre tiltak som ikke teller inn på BREEAM-sertifiseringen – slik som samarbeidet med Sirken hvor vi jobber med sirkulærøkonomi i praksis." 
– Arne M. Djønne, prosjektleder

 

Helt fra begynnelsen har det vært et spesielt fokus rettet mot reduksjon av klimagassutslipp i dette prosjektet, som viste seg å få store ringvirkninger. I miljøarbeidet med det første byggetrinnet oppdaget Sigbjørn Faanes, prosjektutvikler i Veidekke Entreprenør, at man kunne spare store mengder CO2 på å optimalisere valget av betong. Faktisk kan norsk byggebransje spare så mye som 40-50.000 tonn CO2 dersom man følger den nye veilederen for valg av betongstandard. 

Les mer om oppdagelsen, og hvordan Sigbjørn bidro til å endre betongstandarden. 

Miljøarbeidet er ikke over

Selv om vi har fått miljøsertifisering for første del av prosessen, er ikke arbeidet ferdig enda. Vi fortsetter det tette samarbeidet med Grønn Byggallianse, slik at vi sørger for at også de neste fasene i arbeidet med Øvre Steinaunet blir miljøsertifisert, og når de målene vi har satt oss.

 

 

 

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, lansert i 1990 av BRE i England. Grønn Byggallianse har gjennom BREEAM-NOR tilpasset BREEAM til norske forhold. 

BREAAM-NOR-sertifisering krever blant annet:

  • Bruk av lavemitterende materialer
  • Byggepraksis med svært høy ivaretakelse av ytre miljø, sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø
  • Forbud mot miljøgifter
  • Samfunnsansvarlig bygging med kun lovlig avviklet tømmer
  • Tilrettelegging for klimavennlig transport som elbil, el-sykkel og kollektivtrafikk
  • Separat energimåling av hver leilighet

Registrer deg og få prospekt

Da vil meglerne våre ta kontakt, i tillegg til at du får nyhetsbrev med siste nytt fra prosjektet.

*
*
*
*
*

Les vår personvernerklæring

Kontakt våre meglere